دوفصل‌نامه علمي ـ پژوهشي قرآن شناخت

اين نشريه با هدف زمينه‌سازي و گسترش پژوهش‌هاي تخصصي و روزآمد و ايجاد بستر مناسب براي انعكاس ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران عرصه قرآن‌پژوهي و تضارب آرا و نقد ديدگاه‌ها و نظريه‌ها در زمــينه علوم، معارف و تفسير قرآن، به هــمت گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) تأسيس و راه‌اندازي شده است.

مخاطبان مجله متخصصان و محققان قرآن‌پژوه، استادان و پژوهشگران علاقه‌مند به مطالعات قرآني هستند و گستره موضوعي آن پژوهش‌هاي قرآني اعم از مباحث درون‌رشته‌اي و ميان‌رشته‌اي است.

رتبه علمي

علمي-پژوهشي

دوره انتشار

دوفصل‌نامه

صاحب امتياز

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره

مدير مسئول

محمود رجبي

سردبير

غلامعلي عزيزي کيا

مدير اجرايي

مهدي دهقان

هيئت تحريريه

حجت الاسلام والمسلمين دكتر سيدمحمدباقر حجتي-استاد دانشگاه تهران

حجت الاسلام والمسلمين محمود رجبي-استاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

حجت الاسلام والمسلمين علي‌اكبر بابايي-استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمدباقر سعيدي روشن-دانشيار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

حجت الاسلام والمسلمين دكتر فتح‌الله نجارزادگان-استاد دانشگاه تهران ـ پرديس قم

حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمدرضا جباري-دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

حجت الاسلام و المسلمين دكتر اميررضا اشرفي-استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

حجت الاسلام و المسلمين دكتر علي‌اوسط باقري-استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

حجت الاسلام و المسلمين دكتر حميد آريان- استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

دورنگار

2934483-025

نشاني الكترونيك

quranmag@qabas.net

نشاني پستي

قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

صندوق پستي

186ـ37165

شاپا

2008-1987